به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- رییس شبکه بهداشت و درمان رازوجرگلان گفت: پنج هزار و ۵۰۰ نفر از دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال این شهرستان مرزی خراسان شمالی در برابر کرونا واکسینه شدند.