به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد_ ایرنا_ رییس دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت: تاکنون ۶۶.۹ درصد جمعیت گروه هدف در اسفراین علیه کرونا واکسینه شده‌اند و این روند با شتاب بیشتری در حال انجام است.