به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- تغییر رنگ شهرستان های خراسان شمالی به وضعیت پرخطر و خیلی پرخطر کرونایی در روزهای اخیر نشان از حرکت آرام اما پیوسته موج ششم کرونا، زیرسایه بی توجهی به شیوه نامه های بهداشتی در این خطه را دارد.