بجنورد – به گزارش انتهاج ؛ عضو شورای اسلامی استان خراسان شمالی و منتخب ۲ دوره شورای اسلامی شهر بجنورد به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار در دفتر مرکزی پایگاه خبری تحلیلی انتهاج حضور یافت.

علیرضا باغچقی در این دیدار ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از زحمات خبرنگاران استان، گفت: رسانه می تواند یکی از بازوان توانمند استان ما برای توسعه و پل ارتباطی بین مسئولان و شهروندان باشد.

در ادامه مدیر مسئول پایگاه خبری انتهاج و نماینده روزنامه همشهری در استان خراسان شمالی با اشاره به روابط حسنه مهندس باغچقی با کلیه خبرنگاران استان از حضور ایشان در دفتر پایگاه خبری انتهاج قدردانی کرد.

بهزاد مرادپور با تاکید بر اینکه خروجی مصوبات پارلمانهای محلی ملموس ترین تجلی دموکراسی برای شهروندان است، افزود: شورای اسلامی شهر بجنورد دارای فراز و نشیبهای زیادی بوده است اما در این بین اعضایی که پایداری بیشتری در تصمیمات و تعهدات خود داشته اند باعث دلگرمی بیشتر شهروندان شده اند.

علیرضا باغچقی علیرضا باغچقی