به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- جواد حمیدی راوری با امضای وزیر کشور، شهردار بجنورد شد.