به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا-معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: خارخاسک زراعی برای نخستین بار به عنوان محصول کم آب طلب علوفه‌ای و گیاه دارویی در اراضی دیم این استان کشت شد.