به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- سفیر ایران در قزاقستان گفت: سفر هیات تجاری خراسان شمالی به آلماتی موقعیت مناسبی برای معرفی ظرفیت های این استان فراهم کرده است و باید از فرصت پیش آمده برای گسترش همکاری با تجار قزاقستانی استفاده کرد.