به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پژوهش و مطالعات زمانی ارزشمند است که به بهبود وضعیت جامعه، معیشت مردم و حل مشکلات بینجامد.