به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: خشکسالی و نبود بارندگی های موثر، سطح زیر کشت کلزا را در پاییز امسال نسبت به سال گذشته کاهش داد.