به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه خشکسالی کشت کلزا را در اراضی استان نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داده است گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون یکهزار و ۱۰۰ هکتار از مزارع زیر کشت این محصول دانه روغنی رفته است.