به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- مدیر آموزش و پرورش شیروان گفت: علی اصغر کسایی ثانی خیر شیروانی سه قطعه زمین با نیت کمک به این نهاد آموزشی و رشد و ارتقای دانش آموزان شهرستان اهدا کرد.