به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- خیزش گرد و خاک دید افقی رانندگان را در محدوده «جوذک» محور آشخانه- جنگل گلستان کاهش داده، بطوریکه اکنون تردد خودروها به کندی انجام می شود.