به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

محمدرضا ارشادی فر یکشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این بازیکن چپ دست و خوش تکنیک خراسان شمالی تاکنون در مسابقات استانی و شهرستانی خوش درخشیده است.

وی خاطرنشان کرد: با اعلام فدراسیون تنیس روی میز ۱۰ نفر برتر کشوربه اردوی نوجوانان تیم ملی بانوان دراردبیل فراخوانده شدند که نام بازیکن شایسته تیم خراسان شمالی نیزدر این لیست به چشم می خورد.

ارشادی فر اضافه کرد: اردوی نوجوانان تیم ملی بانوان از ۲۴ شهریور لغایت سوم مهرماه دراردبیل برگزارمی شود که عقیله ارشادی فر بازیکن شیروانی تیم خراسان شمالی بارنکینگ ۷ ملی نیز دراین اردو حضور خواهد داشت.

شهرستان شیروان با ۱۵۷ هزار نفر جمعیت به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت خراسان شمالی در ۶۰ کیلومتری شرق بجنورد قرار دارد.