به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- نخستین دفتر روستایی پویش تجدید حیات حکیمانه کشور به منظور حفاظت از عرصه های طبیعی روز شنبه در روستای طبر خراسان شمالی گشایش یافت.