به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی گفت: برای دومین روز پس از پنج ماه، مرگ کرونایی در استان ثبت نشد.