به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- جلگه سیوکانلو در شمال شهرستان شیروان بعنوان قطب برداشت انگور منطقه رخ نمایی می کند و زندگی همراه با تلاش و امید فارغ از مشکلات بخش باغداری همچنان جاریست و مردم این روزها سخت در تکاپوی برداشت یاقوت های سبز هستند.