به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- تلفات وحوش در یکی از بهترین زیستگاه های خراسان شمالی که احتمال شیوع طاعون نشخوارکنندگان کوچک را قوت بخشیده، سبب نگرانی دوستداران محیط زیست و مردم شده است.