به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان شمالی گفت: اکنون ۹۷ زندانی آزاد شده استان با پابند الکترونیکی پایش می شوند که این خطه از استان های پیشرو در اجرای این طرح محسوب می شود.