به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- شهردار یکه سعود شهرستان مرزی رازوجرگلان خراسان شمالی گفت: ساماندهی، بازگشای، زیرسازی، آسفالت و ایجاد روشنایی در این شهر تازه تاسیس به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.