به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: میانگین فضای آموزشی استان ۱۰ صدم درصد از کشور بیشتر است اما تا استاندارد اصلی فاصله زیاد است.