به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- دکتر سیدجواد پورنقی، روز شنبه در آیینی با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزرات بهداشت به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی معرفی شد.