به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- طاعون نشخوارکنندگان کوچک۲ هفته‌ است که در سالوک اسفراین شاخ و شانه می کشد و وحوش را به کام مرگ می برد در این میان گاهی انگشت اتهام به سهل انگاری ها در خروج دام از منطقه بوده و برخی هم می گویند تدابیر لازم برای کاهش اثرات خشکسالی بر وحوش انجام نشده است.