به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استاندار خراسان شمالی گفت: شهرداران در ۲۲ شهر از ۲۴ شهر این استان ۸۶۳ هزار نفری انتخاب شدند.