به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- شکوه وحدت در دیار قومیت‌ها و فرهنگ‌ها (خراسان شمالی) به گونه ای است که نه تنها جلوه‌هایی از معرفت و برادری را به نمایش گذاشته بلکه پی بردن به تفاوت های مذهبی مردمان این دیار را نیز کاری بس دشوار کرده است.