به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- مدیر امور منابع آب شیروان گفت: با توجه به کاهش ۴۷ درصدی بارندگی این شهرستان و گرمای هوا در سال جاری، طرح تحویل حجمی آب به کشاورزان باید بومی شده اجرا شود تا سازوگار تحویل آب صورت گیرد.