به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به توقف اجرای طرح خرید تضمینی دام عشایر گفت: برای حمایت از این دامداران، طرح نگهداری دام مولد به زودی اجرایی می شود تا از ذخایر ژنتیکی صیانت شود.