به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد- ایرنا- مدیرکل بازرسیٰ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با الگوی که برای رسیدگی به شکایات جامعه کارگری طراحی شده است، فرآیند رسیدگی به شکایات کارگران به کمتر از یک روز رسیده است.