به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد _ ایرنا_ فرماندار اسفراین گفت: ایجاد جذابیت ،حمایت موثر و روان سازی و تسهیل امور سرمایه گذاران راهکار توسعه سرمایه گذاری دراین شهرستان خراسان شمالی است.