به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- رییس حوزه هنری خراسان شمالی گفت: قصه سرداران و امیران دفاع مقدس استان در ۶۵ عنوان کتاب به رشته تحریر در می آید.