به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- گوشت مرغ کشتار روز در خراسان شمالی که تا روز چهارشنبه با نرخ ۲۵۹ هزار ریال عرضه می شد پنجشنبه به ۲۹۰ هزار ریال افزایش یافت.