به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: این مرکز گونه‌های مرتعی کم آب طلب و مقاوم به خشکی چند ساله در مراتع استان کشت کرده است که با در اختیار گذاشتن بذور این گیاهان به بخش دولتی و خصوصی مراتع فقیر این خطه احیا می‌شود.