به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- امام جمعه موقت بجنورد گفت: مساجد باید نقش تاثیرگذاری در همه بخش های جامعه و همچنین محل افکار سازی و فرهنگ آفرینی باشند.