به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- رییس شورای پشتیبانی سوادآموزی خراسان شمالی گفت: دستگاه های اجرایی متولی می توانند نقش مهمی در اجرای سیاست های این حوزه ایفا کنند که تحقق آن نیازمند همکاری بیشتر ادارات مرتبط برای شناسایی و گسترش سوادآموزی در استان است.