به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- مسوول بسیج عشایری کشور گفت: طرح خرید تضمینی دام عشایر با هدف کاهش اثرات خشکسالی در حال انجام است اما این قشر از نحوه اجرای آن رضایت ندارند.