به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه در سطح هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی استان کلزا کشت شد، گفت: برنامه ریزی برای حدود سه هزار هکتار بود اما به علت نبود بارندگی موثر حدود ۴۰ درصد آن تحقق یافت.