به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: نبود بارندگی کشت پاییزه غلات در اراضی دیم این استان را به تاخیر انداخت و به همین علت کشاورزان هم اکنون کشت و کاری ندارند.