به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- مدیر توزیع نیروی برق مانه و سملقان گفت: با احداث شبکه فشار ضعیف در منطقه «خرتوت» مانه و سملقان نخستین چراغ روستای کالشور که از آخرین روستاهای بدون برق خراسان شمالی است روز یکشنبه روشن شد.