به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- عضو شورای اسلامی شهر بجنورد اظهار داشت: تیم نظارتی شهرداری در دوره های مختلف در نظارت ها و بازرسی ها بر پروژه های سرمایه گذاری شهر کوتاهی کرده و رصد خوبی انجام نشده است به همین علت تلاش می کنیم تا بررسی های بیشتر بر این نوع طرح ها انجام شود.