به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: این سازمان در ۹ ماه سال جاری ۳۲۱ مجوز ایجاد واحد تولیدی روستایی، نیمه صنعتی و صنعتی در زیر بخش های کشاورزی استان صادر کرد.