به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- دست خالی دامداران خراسان شمالی در تامین آب مورد نیاز دام، آنان را وادار کرده تا به سراغ تانکرها و یا استخرهای ذخیره آب کشاورزی بروند اما آلودگی این منابع به کودهای شیمیایی سبب تلف شدن شمار قابل توجهی از گوسفندان و بزها شده است.