به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد_ ایرنا_ فرماندار اسفراین گفت: واکسیناسیون متولدین سال ۱۳۶۵ به قبل که براساس موافقت وزارت بهداشت ، در مان و آموزش پزشکی از امروز – چهارشنبه- در این شهرستان ۱۵۷ هزار نفری آغاز شد.