به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- افزایش جمعیت گرگاس در خراسان شمالی، پرسه و حمله گاه و بیگاه آن به دام نه تنها سبب نگرانی مردم و دامداران در روستاها شده است بلکه اشغال زیستگاه‌های گونه های علف‌خوار از دیگر خطرات این گونه ۲ رگه محسوب می‌شود.