به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان گفت: سوخت اصلی این نیروگاه گاز است اما در زمستان به دلیل افت و یا قطعی گاز، این نیروگاه با سوخت دوم که گازوئیل است به کار خود ادامه می‌دهد.