به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- فرماندار رازوجرگلان گفت: نیکوکاران نیمه نخست امسال ۲۵ میلیارد ریال برای رفع تنش آبی ۲۷ روستای این شهرستان مرزی خراسان شمالی کمک کردند.