به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی گفت: هشت هزار خانوار از گروه هدف این نهاد حمایتی هم اینک پشت نوبت دریافت مستمری هستند.