به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- سرپرست اداره کل ورزش و امور جوانان خراسان شمالی گفت: این اداره کل امسال ۲۴۰ میلیارد ریال مصوبه از محل ۲۷ صدم ارزش افزوده اعتبار داشت که ۱۱۰ میلیارد ریال آن جذب شد.