به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- براساس آخرین ارزیابی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، وضعیت رعایت شیوه نامه های بهداشتی در ۶ شهرستان استان خراسان شمالی قرمز و بحرانی است.