به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

علی زاهدی نیا روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: نیمه نخست امسال هفت هزار و ۱۵۴ واقعه ولادت در استان ثبت شده است که شامل سه هزار و ۶۷۸ پسر و سه هزار و ۴۷۶ دختر است.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت چهار هزار و ۸۷۴ ولادت در نقاط شهری و ۲ هزار و ۲۸۰ ولادت در نقاط روستایی استان گزارش شده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی افزود: امسال به ازای تولد هر ۱۰۰ دختر در استان، ۱۰۶ پسر به دنیا آمده است.

ثبت ۳ هزار و ۵۳۸ واقعه وفات

زاهدی نیا در باره واقعه وفات در استان گفت: نیمه نخست امسال سه هزار و ۵۳۸ واقعه فوت در استان به ثبت رسیده که شامل یکهزار و ۸۷۹ مرد و یکهزار و ۶۵۹ زن است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی اظهار داشت: در این مدت ۲ هزار و ۱۰ واقعه وفات در نقاط شهری استان و یکهزار و ۵۲۸ واقعه فوت در نقاط روستایی استان گزارش شده است.

براساس آخرین برآوردهای جمعیتی در استان خراسان شمالی، ۴۹۷ هزار و ۳۰۹ نفر از جمعیت استان را مردان و ۴۹۲ هزار و ۵۲۳ نفر را زنان تشکیل می دهند.

جمعیت استان تا پایان چهار ماهه سال جاری، ۹۸۹ هزار و ۸۳۲ نفر اعلام شده است.

۴۴ درصد از جمعیت خراسان شمالی در روستاها سکونت دارند.