به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- رییس اداره بهسازی امور تولید اداره کل امور عشایر خراسان شمالی گفت: شیوع کرونا سبب شده تا کوچ عشایر استان به صورت ماشینی باشد که این امر ۱۵۰ میلیارد ریال بر هزینه های این تولیدکنندگان اضافه کرده است.