به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شیروان گفت: این نهاد نیمه نخست امسال از محل جمع آوری کمک های مردمی بیش از سه میلیارد ریال به دانش آموزان نیازمند و تحت پوشش کمک کرد.